The profits of the 2016 SILA-IWCL 23rd Annual International Charity Bazaar will be distributed to the following five local charity projects to assist women and children who are victims of violence:

 • Association SOS Help Line for women and children
 • Association against Sexual Abuse
 • Asylum Center for minor refugees without parents
 • Institute EMMA  (Empathy Marginals) -center for help to victims of violence
 • Association of Nonviolent Communication

If you want to donate to Sila and help our selected projects, you can contact us for more information or donate directly on our account: 30000-0104338280 at Sberbank d.d.

Sila Bazaar 2015

With 33 countries involved and approximately 4500 visitors we were able to divide 43 00 Euro proportionally among the following projects:

Name Field of work Funding needed for
1

NAMESTO PIKE VEJICA (Instead of full stop only a comma), Pesnica pri Mariboru

Help parents to fund therapies for their kids that are not provided by the state health system Five month of therapies for 33 children.

33 children x 8 therapies x 30,00Eur

2 Association KROG (Circle), Koper Support of victims of war, human trafficking and violence. Rehabilitation for 20 kids from Bosnia who lost one or both parents – active holiday on the Slovenia coast
3 Association SALENCIANUM, Lj. Support for kids from low income families Support for the community music band – music instruments
4 Association for Cerebral Palsy, Lj. Organizes therapies for children and youngsters with special needs and disabilities. 14 day summer therapeutic retreat for 20 kids with special needs and their parents
5 Luka and Vesna CUGELJ Paralyzed boy in care of his mother  14 day summer therapeutic retreat for Luka and his mother
6 DOSTOP (Access), association for championing accessibility, Lj. Provide expertise to ensure better accessibility to buildings and urban spaces for people with disabilities Publish “White cane and the City”, a technical manual for constructing tactile paving for blind and visually impaired people to create unified system in Slovenia.
7 Association MATERINA DUŠICA (Thyme), Pilštajn Helping socially, mentally or physically handicapped gain independence. Running cots – fuel, food coupons, petrol coupons, wood.
8 Centre for care and work, Golovec Care and employment of people with mental or physical disabilities or after brain injury. One wheel chair and two tricycles
9 SONČEK, Association for Cerebral Palsy of Dolenjska and Bela Krajina Assists people with cerebral palsy and other disabilities. Skiing trip for people confined to wheelchairs.
10 Shelter for homeless people, Lj. Support to homeless people. Renovation of kitchen and dining area

Sila Bazaar donations through the years: 1994 – present

Year Number of participating countries Donation Recipient Money Raised
1994 15
 • Ljubljana Pediatrics clinic
 • Direct donation for a computer
2.700.000 SIT (=11.350 eur)
1995 17
 • Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani
 • Aid to Bosnian refugees in asylums: Postojna, Škofja Loka, Črnomelj, Ljubljana
 • Lectures for refugee children at Vodnikova domačija in Ljubljana
3.600.000 SIT (=15.000 eur)
1996 18
 • Center  za usposabljanje invalidne mladine Črna na Koroškem
 • SONČEK – Zveza društev za celebralno paralizo Ljubljana
 • Društvo BARKA
5.500.000 SIT (=22.916 eur)
1997 19
 • Kranj hospital
10.000.000 SIT (=41.666 eur)
1998 26
 • Društvo SOS – telefon za ženske in otroke, Varna hiša Ljubljana
 • Varna hiša Maribor
 • Zavetišče Krško
 • Mladinski dom Tone Kozel Maribor
 • Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana
 • Krizni center Celje
 • Mladinski dom Čepovan
 • Materinski dom Straža pri Novem mestu
 • Združenje proti spolnemu zlorabljanju
 • Hospic Ljubljana
 • direct donation for a computer from Xerox company
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Združenje svetovalnih delavcev Slovenije
 • student from a foster family
 • Kornonarni klub Ljubljana
 • Kindergarten Svečina pri Mariboru
 • Novo mesto hospital
9.000.000 SIT (=37.500 eur)
1999 24
 • Retirement homes: Šmarje pri Jelšah, Maribor, Tisje pri Litiji, Lendava, Loka pri Zidanem mostu, Tržič, Lukavci pri Ljutomeru, Ptuj, Škofja Loka
11.000.000 SIT (=45.833 eur)
2000 22
 • Center Dolfke Boštjančič Ljubljana
 • Društvo Sožitje Koper and Dom Elvire Vatovec Strunjan
 • Zveza prijateljev mladine
 • Društvo Liga proti epilepsiji Ljubljana
13.000.000 SIT (=54.166 eur)
2001 22
 • Europa Donna
 • Društvo slepih in slabovidnih študentov Univerze v Ljubljani
 • Skupnost za zasvojene matere in mlada dekleta Razbor pri Lisci
 • Društvo Sožitje Log pri Kamniku
 • Center za boj proti drogam Maribor
 • various recipients in Murska Sobota region
 • Ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja Ljubljana
 • Airplane tickets for Kosovo children
 • Hospice
 • Društvo bolnikov z rakom v grlu
 • Zveza prijateljev mladine
 • Zavod za slepo in slabovidno mladino
14.000.000 SIT (=58.333 eur)
2002 29
 • Various receipients in Celje region
 • Psihiatrična klinika Ljubljana Polje
 • Varstveno-delovni center Kranj
 • ZUIM Kamnik
 • Communita Incontro
 • Center Dolfke Boštjančič Škofljica
 • Novo mesto hospital
 • Društvo Sožitje Postojna
 • Center za socialno delo Ljubljana Center
 • Društvo Sožitje Kranj
 • Srednja ekonomska šola Maribor
16.000.000 SIT (=66.666 eur)
2003 34
 • Homeless in Ljubljana
 • Društvo Multipla skleroza
 • Društvo Sožitje Škofja Loka
 • DPM
 • ZIFS Forum
 • Karitas Koper
 • Skok family
 • Društvo Materina dušica
26.000.000 SIT (=108.333 eur)
2004 32
 • Jesenice hospital
 • Zavod za gluhe in glohoneme Ljubljana
 • 2 bilingual schools in Lendava
 • Hiša varnega zavetja Ljutomer
 • Dom Škofljica
 • Zavod za razvoj paliativne oskrbe Ljubljana
 • Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik
 • Društvo Rdeči noski
 • Aid to tsunami victims in Sri Lanka
26.000.000 SIT (=108.333 eur)
2005 34
 • Jesenice municipality
 • Center za varstvo in delo Celje
 • Center za socialno delo Sevnica
 • Center za socialno delo Metlika
 • Društvo Barka Zbilje
 • Varna hiša Gorenjske Kranj
 • Društvo distrofikov Slovenije
 • City museum Ljubljana
 • Sahib Turan for staying at the disabled home
24.000.000 SIT (=100.000 eur)
2006 34
 • Disabled person in Zagorje
 • Osnovna šola Oskarja Kovačiča
 • Various recipients in Hrastnik region
 • Sonček Kranj
 • Sonček Maribor
 • ZK Kranj
 • Vzgojni zavod Planina
 • Karitas Maribor
 • Other individuals
72.581 eur
2007 28
 • Mozaik Murska Sobota
 • Osnovna šola Dragotin Kette Novo mesto
 • Otroško zavetišče Mala hiša Pilštajn
 • Varna hiša Pomurje
 • Združenje multiple skleroze Slovenije
 • Društvo Vezi Štorje
 • Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
 • Materinski dom Ljubljana
 • Ginekološka klinika Ljubljana
 • Various individuals
67.000 eur
2008 34
 • Mavrica Kranj
 • Društvo Debra
 • Sonček Vrtiče
 • Društvo Sožitje Koper
 • Vizija Slovenske Konjice
 • Varstveno-delovni center Novo mesto
 • Various individuals
74.213 eur
2009 30
 • Zarja, Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave
 • SOS telefon
 • Varstveno-delovni center Golovec Celje
 • Društvo Sožitje Koper
 • Sonček Kranj
 • Vzgojni zavod Planina
 • Korak Kranj
 • Društvo prijateljev Mladine Metlika
 • Dom starejših Podbrdo
 • UVDC Draga
 • Zavod EMMA
 • Various individuals
66.704 eur
2010 35
 • Društvo SOS
 • VDC Golovec Celje
 • Sožitje obalnih občin Koper
 • Sonček Kranj
 • Vzgojni zavod Planina
 • Korak Kranj
 • Društvo prijateljev mladine Metlika
 • Zavod EMMA
 • VDC Draga
 • Dom starejših občanov Podbrdo
 • Foster family Konjar
 • Institut Krog Koper
70.000 eur
2011 34
 • Meše family
 • Ogrinec Horvatič family
 • Društvo Sožitje Ljubljana
 • Društvo Materina dušica Pilštajn
 • Palčica Grosuplje
 • Ključ Ljubljana
 • Zavod za gluhe in naglušne
 • Sonček Novo mesto
 • Zavodi za usposabljanje Janez Levec
76.463,29 eur
2012 38
 • OŠ Glazija, Celje
 • Vrhnika Idrija Care and Working Center, Vrhnika
 • Individuals
 • CKSG Speech Correction Center, Portorož
 • Pelikan Institution, Ljubljana
 • Care and Working Center, Šentjur
 • Polž Care and Working Center, Maribor
 • Barka Društvo, Medvode
 • Fridolin Center, Velenje
 • Center for Hearing and Speech, Maribor
 • Korak Center, Kranj
 • Vzgojni Zavod, Planina
 • Health cetre Šiška
 • VDC Šentjur
 • Oncological Pediatrics Clinic
 • Day care vrtec Trzin
88.212,79 eur
2013 36
 • Clinic for people without health insurance
 • Home for the elderly Domžale
 • Pediatrics clinic – division for gastroenterology
 • Medical Center Ljubljana – mental disorders
 • High School Kamnik
 • Primary school Božidar Jakac
83.000 eur
2014 30
 • Društvo za nenasilno komunikacijo (Association for Non Violent Communication)
 • Hospice
 • Centre for blind athletes “I see the goal”
 • Institute for Blind and Visually Impaired Youth
 • Društvo Vesele Nogice (Association Merry Legs)
 • Sonček, Association for Cerebral Palsy of Slovenia)
 • Safe House Stigma
 • Mladinski dom Jarše, Group Kokos (Youth house Jarše)
 • Association of Friends and Youth, LJ Moste Polje
 • Slovenian Philanthropy
70.000 eur
Altogether over 1.268.420 eur